เมนูหลัก
รู้จักผู้บริหาร
บทบาท/ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ทำเนียบเกียรติยศ
เว็บลิงค์
ถาม-ตอบ
การติดต่อ
 
แนะนำหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐาน
กลุ่มงานจัดการความรู้
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายอำนวยการ
 
ข้อมูลให้บริการ
สถานที่ฝึกอบรม
แผนที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
คลังความรู้บุคลากร
สื่อประกอบการฝึกอบรม
Km Delivery
E-Book
E-Learning
Video ที่น่าสนใจ
อาหารสมอง
หลักสูตร
วิทยากร
ฐานข้อมูล
ระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ
ด้านให้คำปรึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบรายงาน 1 คน1นวัตกรรม (นบพ.1/2)
ศพช.อุบลราชธานี
ศพช.อุดรธานี
ศพช.นครราชสีมา
ศพช.ลำปาง
ศพช.พิษณุโลก
ศพช.เพชรบุรี
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.นครนายก
ศพช.สระบุรี
ศพช.ยะลา
ศพช.ชลบุรี
 
Cdd Link
QR Code สถาบัน


แนะนำสถานที่ฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
งานฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรม สำนักงาน ก.พ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฝึกอบรมอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (The Boss)
การฝึกอบรมสัมมนา ของศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
CONC Thammasat
RDiPT ม.เกษตรศาสตร์
MOTIVA-Motivational Training Institute
The Best Training
People Synergy
สถาบันฝึกอบรม มัลติสมาร์ท
หลักสูตรอบรม สวทช.
หลักสูตรอบรม สสท.
Enter Training Forum
รวมหลักสูตรฝึกอบรม
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 

 

 

 

 

เว็บลิงค์
vietnam
vietnam


 

 

 

 

 

 

ท่านมีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานการจัดการความรู้
ของกรมฯในระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดแสดงผลแบบประเมิน
     
ติดต่อ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02 1416243 แฟกซ์ 02 143 8916
This template downloaded form free website templates